ความหมายของ "จิตอาสา"

posted on 22 May 2014 10:23 by ananyafever
"จิตอาสา"
 
 
"จิตอาสา" คือ จิตใจที่เป็นผู้ให้ ผู้ช่วยเหลือผู้อื่น
ซึ่งเป็นการช่วยเหลือด้วยการสละด้วยสิ่งที่ตนมี อาจจะเป็นการให้
การช่วยเหลือด้วยแรงกาย แรงใจ หรือแม้แต่การสละเวลา
 
 
"จิตอาสา"เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเกิดความสวยงาม
เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และทำให้เกิดการพัฒนาต่อไป
 
 
"จิตอาสา" เป็นสิ่งที่ช่วยลด "อัตตา" ความเป็นตัวตน ความเห็นแก่ตัว
ของแต่ละคนลง
 
 
credit รูป : http://technorati.com/women/article/to-volunteer-or-not-to-volunteer/
 

 
น.ส.อนัญญา จันทรพันธุ์ ม.4/667 เลขที่29
 
 
 
-----------------------------------
 
"ภาพการทำจิตอาสา"

 
4 / 7 /2557 เวลาประมาณเที่ยง
กิจกรรมที่ทำ : เก็บจานและแก้วน้ำ
ความรู้สึก : รู้สึกมีความสุข และเอิบอิ่มใจที่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
แม้จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อย
-----------------------------------

ปล.ขออนุญาติใช้บล็อคนี้ทำงานที่โรงเรียนหน่อยนะคะ ฮือ 555

Comment

Comment:

Tweet